Naslovna Društvo Međunarodni dan nedužne djece, žrtava nasilja i agresije

Međunarodni dan nedužne djece, žrtava nasilja i agresije

171

Kako bi se podsjetila javnost da mnoga djeca pate zbog različitih oblika zlostavljanja te kako bi se naglasila bitnost zaštite djece, 4. lipnja se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan djece žrtava nasilja i agresije.

Zbog velikog broja djece žrtava nasilja u svijetu i svakodnevnog kršenja prava djece, UN je 1983. godine inicirao obilježavanje ovog dana s naglaskom na bitnost zaštite prava djece i neophodnost zajedničkog angažmana u borbi protiv svih oblika agresije nad djecom. Povodom ovog dana tradicionalno se nastoji podići svijest građana o djeci koja doživljavaju zlostavljanje i nasilje, osvijestiti da je svaki oblik nasilja nad djecom, bez obzira na težinu, neprihvatljiv i da svi odrasli imaju i moralnu i zakonsku obavezu štititi i osiguravati prava djece, odnosno ukazivali na njihovo kršenje.

Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima: zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je veliki problem što se ono često ne prepoznaje na vrijeme pa izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu podrške i pomoći djetetu tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinitelja.

lako obitelj ima primarnu ulogu u razvoju i odrastanju djeteta, nažalost, mnoga djeca upravo u obitelji i u najranijoj dobi doživljavaju različite oblike zanemarivanja, povređivanja njihovih prava, ponižavanja i zlostavljanja. Nasilje koje djeca doživljavaju u obitelji nikako nije odgovornost samo obitelji, bez obzira što se događa unutar nje, već je to ozbiljan društveni problem.

Starija djeca se često boje i srame prijaviti nasilje u obitelji, dok ona najmlađa još niti nemaju pojam da je takvo nasilno ponašanje neprihvatljivo. Utoliko je odgovornost odraslih veća jer je svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta ozbiljna prijetnja odrastanju djeteta jer ugrožava osnovno pravo djeteta – pravo na život i razvoj. Osiguravajući osnovno pravo djeteta na poštovanje njegovog ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, sprečavanjem svih oblika nasilja i zlostavljanja, nužan je preduvjet za osiguravanje svih drugih prava djeteta.

Djeca imaju pravo na odrastanje u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredine potiče razvoj ličnosti djeteta i stvara građane odgovorne i prema sebi i prema drugima. Konvencija o pravima djeteta je najbrže ratificirani međunarodni ugovor o ljudskim pravima u povijesti. Potrebno je učiniti više na zaštiti 250 milijuna djece koja žive u zemljama i područjima zahvaćenim sukobima.

Potrebno je učiniti mnogo više kako bi se djeca zaštitila od ciljanja nasilnih ekstremista, promicati međunarodni humanitarni rad i zakon o ljudskim pravima, te osigurati odgovornost za kršenje prava djece.

Ivana Perić