Naslovna Društvo Tuzla konačno dobila Statut grada

Tuzla konačno dobila Statut grada

233

Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojen je novi Statut  grada Tuzle, koji sadrži većinu ranije  predloženih amandmana.  Ovim dokumentom je, između  ostalog  navedeno, da predsjedavajuća Gradskog vijeća  ima  zamjenike,  kao i da Savjet  mjesne zajednice ubuduće  biraju građani  u mjesnoj zajednici gdje žive, neposrednim i tajnim glasovanjem.

Podsjetimo da je i u novom  Statutu Grada  navedeno da se, i pored brojnih inicijativa i urgencija tadašnjeg Općinskog vijeća, na dobijanje statusa grada  čekalo više od 7 godina. Tek je 2014. Parlament Federacije BiH usvojio Zakon o Gradu Tuzle, kada je donesena  privremena statutarna Odluka grada,  koja je važila do donošenja  novog Statuta. Kako je napomenuo i gradonačelnik Jasmin Imamović, dugo se čekalo  da se u Vijeću postigne konsensuz, odnosno dvo-trećinska većina za donošenje novog statuta, što se prvi puta desilo na ovoj sjednici Gradskog vijeća.

“Ovih dana svaka od političkih stranaka želi sebi prisvojiti inicijativu za usvajanje statuta. Svi mi smo na tome inzistirali. Kamo sreće da je do njegovog usvajanja došlo odmah nakon proglašenja gradom, ali nije”, rekao je gradski vijećnik Nikica Vidović i izrazio zadovoljstvo donošenjem Statuta.