Naslovna Društvo Tuzla započela razdvajanje elektronskog i električnog otpada

Tuzla započela razdvajanje elektronskog i električnog otpada

482

Građani Tuzle imaju mogućnost da od danas propisno odlažu elektronski i električni otpad u 13 posebnih kontenjera. Radi se o projektu Ekolucija- Revolucija ekološke svijesti koji zajednički realiziraju operateri Zeos i Cibos, te Grad Tuzla i Komunalac, a sve financira Švedska ambasada.

Električni i elektronski otpad  je najbrže rastućih vrsta otpada u svijetu te tako i u BiH gdje prosječan građanin godišnje proizvede 5,5 kg te vrste otpada.  Takav otpad mora se pravilno odlagati jer je štetan za okoliš i sadrži toksične tvari.

„Sadrži određene materije koje su kancerogene kao što su olovo, živa, kadijum. Isto tako, potrebno je otpad odvajati kako se ne bi vršila eksplotacija novih sirovina“, pojasnila je Elma Babić Džihanić iz Firme „ Zeos“ eko-sistem.

U specijalne kontenjere koji su u Tuzli raspoređeni na 13 lokacija, građani mogu donositi i odlagati male kućanske aparate poput fenova, telefona miksera ali i sijalice, baterije, itd. Narednih 15 dana u Tuzli će biti postavljeno i reciklažno dvorište gdje, također, Tuzlaci mogu odložiti otpad ali i poslati ga brzom poštom ovlaštenom operateru ili ga losobno kontaktirati. Dosadašnja iskustva su pokazala da su građani sve više ekološko osvješteni.

„U Sarajevu imamo jedno reciklažno dvorište.  Izuzetno su pozitivna iskustva. Nadamo se da će se isto desiti u Tuzli, ako ne čak, prevazići to što je postignuto u Sarajevu“, optimističan je Mirnes Hukić iz Firme „ Cibos“ .

Ovakvo razdvajanje i odlaganje otpada će biti korisno i za nadležno komunalno preduzeće koje već godinama radi na odvajanju kućanskog otpada.

„Nama je drago da se konačno pojavio ovlašteni operater koji će prikupljati elektronički i elektronski otpad. On je nama pravio problem, jer nismo imali gdje ga odlagat. Pravio nam je problem u sortiranom otpadu, komunalnom otpadu. U svakom slučaju je ovo jedna dobra i pozitivna stvar“, smatra Admir Bećirović, direktor JKP „ Komunalac“ Tuzla.

Da je korisno za Tuzlu, smatra i gradonačelnik Jasmin Imamović. Ekonomski održivi razvoj, poboljšanje kvaliteta života i uključenost građana u ovom projektu je ono što Imamović očekuje.

Očekujemo suradnju s građanima da poštuju jednostavne upute o odlaganju električnog i elektronskog otpada što će doprinijeti ekološki zdravijoj sredini i otvaranju novih radnih mjesta“, rekao je tuzlanski gradonačelnik.

Sav  prikupljeni otpad u Tuzli,  bit će recikliran u BiH, osim sijalica, frižidera i televizora koji se izvoze na obradu. A da je reciklaža više nego opravdana i korisna, pokazuju dosadašnje analize. Primjera radi, u milijun mobilnih telefona ugrađeno je 24 kg zlata, 16.000 kg bakra, 350 kg srebra i 14 kg paladiuma  i to su resursi koji se mogu ponovno koristiti. Osim toga, svaka tona recikliranog e-otpada, sprečava oko dvije tone emisije CO2. Osim Tuzle, u naredom razdoblju će i Živinice dobiti četiri kontenjera za elektro otpad.

 Nataša Tadić