Naslovna Društvo Nakon 50 godina potpisan kolektivni ugovor između Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata...

Nakon 50 godina potpisan kolektivni ugovor između Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata visokog obrazovanja

58

uposlenici u visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu dobili su danas kolektivni ugvor nakon 55 godina. Ovaj dokument poboljšat će njihov status, a posebno položaj nenastavnog osoblja.

Iz sindikata su kazali da visoko obrazovanje nije imalo kolektivni ugovor od 1976.godine te se godinama pričalo o tome.  Bilo je i inicijativa da se potpiše taj dokument, ali današnje potpisivanje je povijesni trenutak za profesore i nenastavno osoblje u visokom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu.

„Ovo nam je četvrta Vlada sa kojom pregovaramo. Moram naglasiti da smo imali razumjevanje od ove Vlade i da su bili brzi i aktivni da se dođe do konačnog teksta kolektivnog ugovora. Bilo je dosta sastanaka i dosta problema ali došli smo do konačnog teksta koji je obuhvatio sve ono iz Zakona o radu i Zakona koji se vežu za ovu tematiku“, smatra Adnan Hodžić, predsjednik  Samostalnog sindikata visokog obrazovanja i znanosti TK.

Hodžić naglašava da je ugovorom poboljšan status administrativnog osoblja koje je bilo, tvrdi on, zapostavljeno.

Ugovor je potpisan prvi put i to na tri godine. Resorni ministar  obrazovanja i nauke Elvis Baraković je rekao da ovaj akt treba značajno dovesti do poboljšanja visokog obrazovanja na području TK kao i poboljšanja statusa radnika uposlenih u ovoj oblasti.

„Cilj nam je bio dovesti u isti položaj uposlenike u visokom obrazovanju sa ostalim budžetskim korisnicima“,  rekao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke Vlade TK.

Baraković tvrdi da Ugovor nosi značajne beneficije za uposlenike u ovom sektoru te da je dana dodatna socijalna i pravna sigurnost svim uposlenicima. Definirana je bolja organizacija rada, prekovremeni rad, noćni rad,  rad u smjenama, odmori, odsustva sa posla.

„Definirana su veća prava za nenastavno osoblje. Podsjećam, mi smo u dvanaestom mjesecu prošle godine potpisali sporazumno povećanju primanja uposlenih gdje će uposlenici u visokom obrazovanju imati povećanje plate za 8,6 posto, zatim marku više toplog obroka te zagarantirano 50 posto od prosječne plače u FBiH u vidu regresa“,  nabrojao je Baraković.

Kolektivni ugovor je definirao i minimalnu plaču od 570 KM, dodaci na plaču, naknade za ishranu, prevoz do posla i sa posla, naknade za slučaj smrti ili teške bolesti, otpremnine te zabrani diskriminacije. Sredstva za sve to za tekuću godinu su već predviđena proračunom, osim  ocjenjivanja nenastavnog osoblja koje je uvjetovano pravilinikom Univerziteta u Tuzli.

Kolektivni ugovori za usoslenike osnovnog i srednjeg obrazovanja su produženi krajem prošle godine na dvije godine. Ugovorom nije samo poboljšan njihov financijski status već i priznavanje statusa prosvjetnog radnika.

Nataša Tadić