Naslovna Istaknuto Dr. Božo Jurić: “Mladim ljudima treba dati puno veću ulogu u društvu,...

Dr. Božo Jurić: “Mladim ljudima treba dati puno veću ulogu u društvu, treba uvažiti njihova mišljenja i ideje.”

4210

Veliki broj liječnika napustio je posljednjih godina Bosnu i Hercegovinu. Odlaze, ne zbog novca, nego zbog kvalitetnijeg života i zbog perspektive koja u BiH izostaje.  Odlaze mladi i perpsektivni liječnici, a vrata zapadnoeuropskih zemalja još uvijek su im otvorena. Mnogo prilika imao je i mladi liječnik iz Tuzle, specijalist radiologije dr. Božo Jurić. Za Hrvatski glasnik govorio je, o ovoj,  javnosti gotovo nepoznatoj, a prevažnoj medicinskoj oblasti.  Odlučio je ostati u BiH. Smatra da čovjek treba biti uporan u ostvarenju svojih ciljeva i ne odustajati od svojih snova.

„Medicinski fakultet sam završio na Univerzitetu u Tuzli 2005. godine. Samo školovanje na Medicinskom fakultetu je zahtijevalo mnogo odricanja i truda, ali kada čovjek ima neki cilj onda teži ka njegovom ostvarenju. Nakon završenog školovanja 2007. godine počinjem da radim na Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu kao liječnik specijalizant, a od 2012. godine i kao specijalista radiolog. Moram istaknuti  da sam specijalizantski  staž u cijelosti obavio na UKC  Tuzla gdje sam imao čast učiti od vrhunskih stručnjaka i kolega radiologa“, kaže dr. Božo Jurić.

Svako odricanje, kaže Božo tijekom školovanja se na kraju isplatilo. Posebice to vidi iz današnje perspektive kada je se profesionalno usavršio kao liječnik  i  ispunio kao čovjek zajedno sa suprugom Lejlom , kćerkom Jelenom i sinom Mariom.

„Zato smatram da je neophodno da institucije  daju mnogo veću podršku studentima i mladim ljudima. I sam sam kao student u većini slučajeva bio prepušten sebi  i  isključivo podršci svojih roditelja.  Izostanak institucionalne podrške u mnogome otežava i usporava put i profesionalno usavršavanje.“

Ipak, danasje ponosan što je odabrao baš radiologiju u medicini.

„Radiologija je jedna od najuzbudljivijih i najnaprednijih disciplina medicine koja se najviše i najbrže razvija. Atraktivne slike nastale kao rezultat pregleda klasičnim rendgenskim procedurama, ultrazvukom, CT i MR pregledima izazov su za svakog radiologa i „tjeraju“  ga da stalno prati i usvaja nova medicinska i tehnološka saznanja  što rezultira pravovremenom i  sigurnom dijagnozom. Radiološka dijagnostika traži materijalna ulaganja u suvremenu dijagnostičku opremu  i edukaciju radiološkog kadra,  ali korist je sigurno mnogo veća . Dijagnostika brzom procjenom stanja traumatiziranih pacijenata spašava živote, ranim otkrivanjem oboljenja omogućava pravovremeno liječenje , smanjuje broj invazivnih zahvata , skraćuje vrijeme bolničkog liječenja , štedi vrijeme i smanjuje troškove zdravstvene zaštite“, pojasnio nam je ovaj mladi“, pojasnio nam je dr. Jurić.

Ispričao nam je da  Radiologija na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla prati svjetske standarde.

„Mnogi pacijenti i danas često radiologiju povezuju  isključivo sa dijagnostičkim metodama. No malo kome je poznato da postoji niz zahvata u intervencijskoj radiologiji  kojima se može izbjeći klasična operacija. Od njih ne ostaju ožiljci niti nastaje deformitet, pa ni invaliditet. I boravak u bolnici je minimalan, od jednog do tri dana. Dakle,  liječenje je puno kraće od kirurškog liječenja. Kada je riječ o intervencijskoj radiologiji, unatoč finansijskim ograničenjima,  napredak je itekako vidljiv  na našem Kliničkom centru u Tuzli. Mogu s ponosom istaknuti  da se i osobno bavim intervencijskom radiologijom koja u zadnjih godinu dana doživljava zamah  na UKC Tuzla. Odnedavno samostalno, bez supervizije drugih liječnika  izvodimo složene zahvate perkutane angioplastike i stentiranja na karotidnim arterijama,  a već dulje vrijeme i transtorakalne iglene biopsije promjena na plućima pod kontrolom CT-a“, istaknuo je dr. Božo Jurić.

Kaže da mu je najvažnije svakom pacijentu priči prije svega ljudskošću i profesionalno, jer pacijentima je humanost liječnika prijeka potreba.

„To je izuzetno važan segment moga rada. Od samog početka mog profesionalnog angažmana trudim se da svakom pacijentu pristupim odgovorno i humano. Liječnički poziv zahtjeva od onih koji se njime bave visok stupanj empatije i odgovornosti, jer osobe koje nam dolaze kao pacijenti nam povjeravaju svoje zdravlje i svoj život. To ni jedan liječnik  u svom radu ne bi trebao zaboraviti.“

Radiolozi su gotovo svakodnevno izloženi različitim opasnostima i njihovo zdravlje je pod pritiskom svakodnevnih zračenja, jer je to sastavni dio Radiologije.  Usprkos primjeni osobnih zaštitnih sredstava ovu izloženost i njen potencijalni negativan efekat na zdravlje ne mogu  u potpunosti izbjeći.

„Ipak  moramo se truditi da je razumnim i odgovornim ponašanjem svedemo na najmanju moguću mjeru. Osobno se trudim da uvijek primjenim sva raspoloživa zaštitna sredstva i da vrijeme izloženosti zračenju bude što kraće,  a da to nije na uštrb dijagnostiče informacije koju želimo dobiti“, opisuje nam dr. Jurić.

Bez obzira na skromna  financijska sredstva  i mogućnosti  kojima raspolaže medicina u  BiH u odnosu na razvijene zemlje, dr. Jurić kaže da tuzlanski liječinici radiologije  po svom znanju, obimu i raznolikosti posla kojeg obavljaju , preciznosti i točnosti u postavljanju dijagnoza ni po čemu ne zaostaju za svojim kolegama u mnogo razvijenijim zemljama . To se potvrđuje i prilikom susreta sa kolegama na različitim međunarodnim kongresima.

„Radiologija je skupa djelatnost  koja se brzo razvija, tako da i skupa radiološka oprema brzo zastari. Što se tiče naših bolnica mogu konkretno govoriti o UKC Tuzla. Naši radiološki aparati su relativno stariji ali su funkcionalni. Prostora za napredak ima i koliko mi je poznato u planu je i nabavka nove radiološke opreme koja će sigurno doprinijeti uspješnijem radu naše radiologije.“

U nastavku razgovora s dr. Jurićem za Hrvatski glasnik, dotaknuli smo se i o mogućnostima razvoja Bosne i Hercegovine i pitanja koje je aktualno već nekoliko godina, hoće li itko ostati ovdje. Budući da je on odlučio ostati,  želi da ova zemlja što prije postane i ugodnije mjesto za življenje. Dr. Jurić smatra da je društveni pa i politički angažman jedini način da se doprinese da se to i ostvari.

„Takva borba jeste teška,  ali vrijedi se boriti. Svakodnevno smo svjedoci odlaska velikog broja ljudi pa među njima i liječnika iz Bosne i Hercegovine. Moja želja je da se taj proces odlaska iz BiH uspori i zaustavi i da ljudi u BiH ostvaruju svoje životne ciljeve. Želim da svojim društvenim angažmanom doprinesem napretku i prosperitetu Bosne i Hercegovine. Osobno vidim svoj život u Bosni i Hercegovini i ne razmišljam o odlasku iako skandinavske zemlje kao Norveška ili Švedska pružaju odlične mogućnosti za profesionalni razvoj.“

Mišljenja je  da mladim ljudima treba dati puno veću ulogu u društvu i da treba uvažiti njihova mišljenja i ideje.

Na kandidacijskim  listama mnogih političkih stranaka  je mnogo mladih ljudi i to je činjenica koja ohrabruje. Možda će zvučati kao fraza,  ali naša Tuzla i naša Bosna i Hercegovima su lijepa mjesta za život. Svaki pojedinac treba u svom ljudskom, profesionalnom i društevnom angažmanu ti  maksimum od sebe  i uspjeh neće izostati.  Ne smijemo biti pasivni i čekati da nam netko drugi ostvari ono što želimo. Odgovorni smo za našu BiH i na nama je odgovornost da je učinimo sigurnim mjestom za naš život i život naše djece“, rekao je naš dugovornik, dr. Božo Jurić.

Na kraju zajedno smo se prisjetili i činjenice koliko je aktivizam i volonterski rad važan  kod mladih ljudi. I sam je koristio svoje slobodno vrijeme da sudjeluje u brojnim akcijama koje su organizirale nvladine udruge, studentske udruge, ali i  individualno u vidu različitih vrsta pomoći onima kojima je potrebna, posebice  u sferi medicinske djelatrnosti.  Danas kao profesionalno ostvaren pojedinac  ima  i monogo više vremena za doprinos razvoju društvene zajednice.

Maja Nikolić