Naslovna Društvo Caritasove praonice rublja u službi ljudima u pokretu: Pruženo više od 77...

Caritasove praonice rublja u službi ljudima u pokretu: Pruženo više od 77 tisuća usluga

84

Caritas BiH zajedno s nad/biskupijskim Caritasima, Caritasom Banjolučke biskupije s praonicom u Borićima u Bihaću te Caritasom VN-a i praonicama u Ušivku kod Sarajeva i Tuzli, od samih početaka migrantske krize ostvarili su 77 175 usluga u praonicama rublja.

Caritas biskupije Banja Luka već treću godinu radi na pružanju pomoći migrantima pomoću praonice rublja u Bihaću. Servis je započeo krajem 2018. u migrantskom kampu “Bira” u Bihaću opslužujući od 1 500 do 2 500 osoba.

Kako piše caritas.ba nakon zatvaranja kampa Bira, ova praonica je postala mobilna za novoformirani migrantski kamp Lipa. Svaki dan mobilna praonica je opsluživala od 800 do 1 200 osoba iz kampa. Nažalost, nakon požara u prosincu 2020. i zbog nesigurne situacije, zbog ograničenja odlazaka u razoreni kamp, mobilna praonica početkom 2021. pazočinje davanje usluga kampu Borići, opslužujući oko 400 ljudi smještenih u kampu. S početkom travnja 2021. praonica je u potpunosti premještena u taj kamp.

Iskustvo sa servisom u Caritasovoj praonici u Bihaću pretočeno je 2020. u Tuzlu, kroz mobilnu praonicu rublja koja opslužuje oko 450 ljudi na autobusnom kolodvoru. Mobilna praonica, koju vodi Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, svakodnevno je pomagala osobe s autobusnog kolodvora do ožujka 2020. Nakon što su migranti preseljeni u kampove, mobilna praonica započinje s uslugama prvo za jednu sigurnu kuću u Tuzli, a nakon toga i za drugu. U isto vrijeme mobilna praonica za ljude na ulici organizira servis kroz dnevni centar Caritasa i Puža, a nakon toga i kroz dnevni centar Emausa. Od travnja 2021. ova praonica je započela i s pružanja usluga najranjivijim kategorija žitelja Bosne i Hercegovine koji nisu u mogućnosti sami sebi osigurati pranje rublja kod kući.

Krajem 2020. u migrantskom kampu Ušivak kod Sarajeva Caritas BiH je otvario i treću praonicu rublja, koju vodi Caritas VN-a, a koja skrbi za oko 800 osoba. Ova praonica pomaže korisnike, uglavnom obitelji s djecom i maloljetnike bez pratnje.

Caritas Bosne i Hercegovine zajedno s nad/biskupijskim Caritasima, Caritasom biskupije Banja Luka s praonicom u Borićima u Bihaću i Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije s praonicama u Ušivku kod Sarajeva i u Tuzli, tijekom proteklog vremena od samih početaka ostvarili su 77 175 usluga kroz sve tri spomenute praonice rublja.

Dobrotom donatora iz Amerike (CRS i LDSC), Italije (Caritas Italije), Švicarske (Caritas Švicarske), Slovenije (Caritas Slovenije), Belgije (Caritas Belgije), Španjolske (Caritas Španjolske), Austrije (Caritas Austrije), Poljske (Caritas Poljske) spomenute praonice upošljavaju osam osoba i pružaju usluge tisućama migranata, izbjeglica i tražioca azila u Bosni i Hercegovini. Tijekom proteklih godina za potrebe otvaranja praonica kupljeno je jedanaest setova za pranje i sušenje rublja. Ovi setovi, kada više ne bude potrebe za spomenutom uslugom, bit će upotrijebljene za socijalne programe i projekte Caritasa u Bosni i Hercegovini.