Naslovna Istaknuto Najnovija otkrića rimske ceste na planini Konjuh

Najnovija otkrića rimske ceste na planini Konjuh

340

Manifestacija pod nazivom Najnovija otkrića rimske ceste na planini Konjuh, upriličena je protekli vikend u Kladnju, na lokalitetu Dobra voda. Organizator manifestacije je Univerzitet u Tuzli, a realizirana je u okviru aktivnosti 26-og Ljetnog univerziteta u Tuzli.

Suorganizatori i pokrovitelji manifestacije bili su: italijanska nevladina organizacija CISP, italijanska razvojna agencija AICS, Općina Kladanj, JU Zaštićeni pejzaž Konjuh, JP Šume TK d.d. Kladanj, Narodno pozorište Tuzla i JU Muzej istočne Bosne.

Manifestacija je kruna prošlogodišnjih terenskih istraživanja, a cilj je bio da se kroz performans predstavi novootkrivena trasa rimske ceste kao reprezentativnog spomenika iz antičkog doba i približi djelić rimskog načina života. U realizaciji iste učestvovali su: Faruk Beganović (moderator), Mirza Mujagić (vojnik) i Luka Spasojević (senator), svi članovi Narodnog pozorišta Tuzla; potom Nermina Bikić (supruga senatora); vojnici (statisti): Tarik Imamović, Ramo Ramić, Dženan Avdibegović, Rešad Ahmetović; Nedim Alić, Harun Ahmetović, Hamza Berbić; Šemso Krekić (rob); Amila Ahmetović (robinja); Mevludin Halilović (rimski učenik); Lejla Imamović (rimska učenica), Merima Ibrić i Nadina Halilović (Faustinianae).

Prisutnima su se obratili:

Matteo Evangelista, zamjenik šefa misije i ambasadora Republike Italije u Bosni i Hercegovini, koji je, između ostalog rekao kako je znao da su naše države povezane ali sada kad vidi rimsku cestu i zna da je ta povezanost još veća, kao i od davnih vremena. Također je istakao da ovakva događanja učvršćuju prijateljske veze Italije i Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Enver Imamović, emeritus, značaj istraživanja rimske ceste na planini Konjuh vidi u tome što je posrijedi prvi slučaj da je ovakav objekat identificiran i arheološki otkopan u dužini nekoliko stotina metara. S obzirom da vodi preko planinsko-šumskog područja izuzetno je dobro sačuvana, u tolikoj mjeri da se ukazala potreba da se rezultati otkrića prezentiraju široj javnosti performansom sa kostimiranim učesnicima iz rimskog doba, među kojima su rimski vojnici, senator s muškom i ženskom pratnjom, sa replikom putne kočije iz tog doba itd, a sve s ciljem da se šira javnost upozna s prošlošću naše zemlje od prije 2000 godina.

Jusuf Čavkunović, načelnik Općine Kladanj, je naglasio da otkriće rimske ceste potvrđuje kontinuitet života na području ove općine i predstavlja nemjerljiv doprinos za shvatanje kultura i civilizacija, koje su u značajnoj mjeri uticale i oblikovale život na našim prostorima. Pored izuzetne kulturne i historijske vrijednosti, cesta predstavlja šansu da Kladanj istu uvrsti u sami vrh turističke ponude. Rimska cesta je perspektivna turistička destinacija, koja će uz stvaranje neophodne infrastrukture postati jedan od najznačajnijih turističkih sadržaja Tuzlanskog kantona.

Amina Parlić, bachelor historije, je kao sudionica samog istraživanja istakla da je otkriće rimske ceste na planini Konjuh za nju i kolege posebno iskustvo, jer je ovo bila šansa za nas, da praktično primjenimo naša dosadašnja teorijsko-historijska znanja. Zahvalila se CISP-u na svemu što su učinili za projekat kao i na prvom studentskom honoraru.

Jasmina Ovčina, direktorica CISP-a, izrazila je zahvalnost i ponos što je projekat imao podršku AICS-a i Italijanske ambasade u Bosni i Hercegovini budući da je riječ o promociji naučnih istraživanja i kreiranju novih turističkih proizvoda koji afirmišu vrijednosti Bosne i Hercegovine. Pohvalila je saradnju sa profesoricom Mersihom Imamović i njenin kolegama i raspoloženje CISP-a da učestvuje u sličnim budućim projektima.

Prof. dr. Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na Univerzitetu u Tuzli, pozdravila je učesnike i goste te poželjela dobrodošlicu u ime rektorice prof. dr. Nermine Hadžigrahić. Ovogodišnji Ljetni Univerzitet – LJUT 2021. nije mogao bolje završiti nego upravo ovakvim događajem – promocijom reprezentativnog spomenika iz antičkog doba čije je otkriće rezultat zajedničkog napora i inicijative lokalnih i međunarodnih partnera, akademske zajednice i studenata. Osim promocije rimske ceste, čast nam je da preuzmemo odgovornost i za zagovaranje njegove zaštite i stvaranje uslova za nove inicijative usmjerene na popularizaciju ovog lokaliteta i raščišćavanje preostale rute rimske ceste. Davno je rečeno: “Svi putevi vode u Rim”. Putevi odavno postoje, na nama je da ih ponovo otkrijemo, raščistimo od prepreka, ali i da izgradimo nove jednako kvalitetne da traju i za slijedećih barem 2000 godina.

Za doc. dr. Mersihu Imamović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli “novootkrivena rimska cesta je od izuzetnog naučnog i historijskog značaja, za Bosnu i Hercegovinu, a posebno za Tuzlanski kanton, jer je ovaj spomenik, uz otkriće rimskog vodovoda u Gornjoj Tuzli 2019. godine, drugi spomenik iz rimskog doba na području Tuzlanskog kantona. Osim slučajnih nalaza, poput novčića, keramike i građevinskog materijala, donedavno ništa konkretnije nam na području TK nije bilo poznato iz perioda rimske uprave. Rimska cesta treba hitnu i efikasnu zaštitu, jer osim naučnog, ima i namjerljiv značaj za razvoj turizma. Stoga je neophodno čišćenje cijele trase, kao i uređenje prilazne trase, ukoliko uistinu želimo dobiti prvorazredan turistički proizvod. Mi smo danas napravili prvi korak u promociji i očuvanju rimske ceste. Nadam se da ona neće biti prepuštena zaboravu”.

Docentica Imamović se zahvalila svim posjetiteljima, organizatorima i pokroviteljima, sudionicima u performansu i predstavnicima medija, a posebno gostima i prijateljima iz Italije Matteu Evangelisti, zamjeniku ambasadora, i Lorenzu Donatelliju, šefu komercijalnog i kulturnog odjela Ambasade, potom prorektorici prof. dr. Vesni Bratovčić i cijelom menadžmentu Univerziteta u Tuzli, na čelu sa rektoricom prof. dr. Nerminom Hadžigrahić; direktorici i uposlenicima CISP-a, saradnicima iz AICS; Dževadu Softiću i Fahiru Imamoviću, nadzornicima u ZP Konjuh; načelniku Općine Kladanj Jusufu Čavkunoviću i njegovom savjetniku Denisu Čamdžiću; direktorima Senadu Selimbašiću i Hasanu Krekiću, te Senadu Kavazoviću i Rešadu Ahmetoviću, kao i svim uposlenicima u JP Šume TK d.d. Kladanj; direktoru Narodnog pozorišta Tuzla Mirzi Ćatibušiću i direktoru Muzeja istočne Bosne Ljubiši Veljkoviću; Dragani Čaušević, direktorici JP Karaula d.d. Kladanj; Nevzeti Rustemović, predsjednici BZK Preporod Kladanj. ZP Konjuh pobrinuo se za izradu replike rimske putničke dvokolice; Vahida Čorbić, krojačica, pobrinula se za kostime.

Autorica Manifestacije:
Doc. dr. Mersiha Imamović