Naslovna Društvo Jačanje međusektorske suradnje u borbi protiv zlouporabe opojnih droga

Jačanje međusektorske suradnje u borbi protiv zlouporabe opojnih droga

90

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Hajrudin Mehanović prisustvovali su obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga u Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS) u Smolući.

Jedan od osnivača CROPS-a, zajedno sa Islamskom zajednicom, je i Vlada Tuzlanskog kantona, koja je ove godine povećala sredstva za Centar za 50.000 KM. “Svjesni smo društvenog značaja ove institucije i svega što CROPS predstavlja”, rekao je ovom prilikom premijer Halilagić, ističući da Vlada Tuzlanskog kantona ima obavezu kontinuirano ulagati i podržavati rad ove institucije.

„Nadam se da će CROPS imati što manje štićenika i to nam je društvena odgovornost. To bi naravno željeli da se desi, ali kada se ukaže potreba dobro je da imamo jednu ovako organizovanu ustanovu“, rekao je premijer Halilagić.

Kroz Centar je tokom 18 godina postojanja prošlo 500 štićenika iz cijele Bosne i Hercegovine a smještaj i boravak je besplatan.

„Imamo dosta pozitivnih primjera“, kaže direktor ustanove Mevludin Joldić, „da se ova bolest može pobijediti. Nakon izlaska iz Centra mnogi su osnovali porodicu, našli posao, zaposlenje, postali uspješni u biznisu. Mi svjedočimo ovim radom i iskustvom i znanjem od 18 godina da se bolest ovisnosti može pobijediti. „Koncept dana“ je jako važan. U tom konceptu  jednog dana štićenici prolaze kroz četiri terapije: radno-okupacionu, psihološku, duhovnu i terapiju slobodnih aktivnosti“, naglašava direktor Joldić.

Trenutno je u Centru u Smolući14 štićenika a kapacitet je njih 20 u istom vremenskom periodu.

Dr Mevludin Hasanović smatra da rehabilitacija mora biti psihosocijalna i duhovna a to je u CROPS-u postignuto.

„Činjenicom da je doživio ove dane i godine CROPS je dokazao da je vrijedan, efikasan i da ima svoju perspektivu“, ističe neuropsihijatar Hasanović dodajući da: „ima mogućnost da se razvija dalje ukoliko naša i politička i ekonomska i društvena zajednica u svakom pogledu, od edukacijskog nivoa, sudstva preko medicine prihvati činjenicu da ove ljude trebamo spasiti u fazi kada oni ne mogu sami sebi pomoći“.

Uprava policije kontinuiranim radom policijskih službenika i suradnjom s drugim policijskim agencijama postiže dobre rezultate u sprječavanju zlouporabe opojnih droga, istaknuto je ovom prilikom.

Najavljena je i medijska kampanja, u okviru sporazuma o suradnji Uprave policije i MUP-a Tuzlanskog kantona sa Centrom za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća i medijskom kućom „Slon“ pod nazivom „Zajedno sprječavamo zlouporaba droga”. “Cilj kampanje je utjecati na svijest šire javnosti kako bi naši građani bili svjesni i upozorili svoje najmilije na sve štetne posljedice zlouporabe droga”, rekla je Amra Kapidžić, glasnogovornica UP MUP-a TK.